İlimizde Okuyan Üniversite Öğrencilerine Duyuru

Özel sağlık sigortası yaptıran ve mevcut öğrenimleri devam eden öğrencilerin, süresi biten sağlık sigortalarının sigorta bitiş tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde yenilemeleri gerekmektedir.

     Bilindiği üzere, 17/03/2016 tarihli ve 29656 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin
37 inci maddesinin ikinci fıkrası, " Türkiye' de bir yüksek öğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi görecek yabancılara verilecek ikamet izni, ikamet izni müracaat tarihinden itibaren öğrenim programının tamamını kapsayacak şekilde düzenlenebilir."  gereğince Bayburt Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilere eğitim dönemini kapsayacak şekilde ikamet izni düzenlenmiştir.
     Yine aynı Yönetmeliğin 22 inci maddesinin on dördüncü fıkrası, "Genel sağlık sigortası kapsamında olmayan veya Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunmayanlardan, bir yıl ve üzeri ikamet izni taleplerinde, yılsonunda yenilenmek kaydıyla bir yıl süreli özel sağlık sigortası aranır." gereğince Bayburt Üniversitesinde okuyan yabancı uyruklu öğrencilerden;

     Özel sağlık sigortası yaptıran ve mevcut öğrenimleri devam eden öğrencilerin, süresi biten sağlık sigortalarının sigorta bitiş tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde yenilemeleri gerekmektedir.

     Öğrencilerimize duyurulur.
Kayıt: 12.10.2017
Güncelleme:12.10.2017
Paylaş


WS05