Eğitim Dairesi Başkanlığı'nın Görevleri

1- Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulamak,

2- Bilimsel nitelikli yayınlar yapmak,

3- Seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

4- Ulusal ve uluslararası yayın, mevzuat, mahkeme kararları ile diğer bilgi ve belgeleri izlemek, derlemek ve ilgili dairelere bildirmek,

5- Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Kayıt: 11.3.2015
Güncelleme:3.1.2017
Paylaş
WS05