Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı'nın Görevleri

1) Göç alanında belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasını izlemek ve koordine etmek.

2) Göç alanına ilişkin projeleri yürütmek.

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının göç alanına yönelik faaliyetlerinin programlanmasına ve projelendirilmesine yardımcı olmak, proje tekliflerini değerlendirmek ve onaylamak, yürütülen çalışma ve projeleri izlemek, bu çalışma ve projelerin uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülmesine destek vermek. 

4) Göç alanına ilişkin inceleme, araştırma ve etki analizleri yapmak veya yaptırmak. 

5) Türkiye İstatistik Kurumuyla iş birliği hâlinde göç alanına ve insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin istatistikleri yayımlamak. 

6) Yıllık göç raporunu hazırlamak ve yayımlamak.


7) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


Kayıt: 11.3.2015
Güncelleme:16.11.2018
Paylaş
WS05