Hizmet Birimleri

Yabancılar ve Uluslararası Kanununun 106'ncı maddesine göre; Genel Müdürlük; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşur.

Genel Müdürlük merkez teşkilatı, Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.Kayıt: 11.3.2015
Güncelleme:1.2.2019
Paylaş
WS05