Personel Dairesi Başkanlığı’nın Görevleri

1- Genel Müdürlüğün insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,

2- Genel Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

3- Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Kayıt: 11.3.2015
Güncelleme:22.10.2018
Paylaş
WS05