Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı'nın Görevleri

1- Yabancıların toplumla olan karşılıklı uyumlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

2- Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek ve toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,

3- Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,

4- Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


Kayıt: 11.3.2015
Güncelleme:11.3.2015
Paylaş
WS05