Sıkça Sorulan Sorular
Kısa Dönem Turistlik İkamet İzni İçin Talep Edilecek Belgeler
 
*İlk Başvuru İçin İstenilen Belgeler
1) İkamet İzni Başvuru Formu
2) Pasaport veya yerine geçen belgenin ve fotokopisi
3) Dört (4) adet fotoğraf / Son altı (6) ay içerisinde çekinilmiş biyometrik
4) Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
    (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
5) İdarenin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge
6) Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilen kaydıyla Türkiye’ deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahütneme
7) Gerçek sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
- İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’ de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
-    Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
-   Sosyal Güvenlik  Kurumuna genel sağlık sigortası olmak için yapılan başvuruya dair belge
-   Özel sağlık sigortası
 
*Uzatma Başvurusu İçin İstenilen Belgeler
1) İkamet İzni Başvuru Formu
2) Pasaport veya yerine geçen belgenin ve fotokopisi
3) Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
4) İki (2) adet fotoğraf / Son altı (6) ay içerisinde çekinilmiş biyometrik
5) Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
    (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
6) İdarenin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge
7) On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahütname
8) Gerçek sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
- İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’ de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
-    Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
-   Sosyal Güvenlik  Kurumuna genel sağlık sigortası olmak için yapılan başvuruya dair belge
-   Özel sağlık sigortası

Aile İkamet İzni İçin Talep Edilecek Belgeler
 
*İlk Başvuru İçin İstenilen Belgeler
Kendisinden;
1) İkamet İzni Başvuru Formu
2) Pasaport veya yerine geçen belgenin ve fotokopisi
3) Dört (4) adet fotoğraf / Son altı (6) ay içerisinde çekinilmiş biyometrik
4) Evli olduklarını gösterir belge
 
Destekleyiciden;
1) Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
2) Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
3) Tüm aile bireylerinin kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
-   İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’ de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
-   Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi Sosyal Güvenlik  Kurumuna genel sağlık sigortası olmak için yapılan başvuruya dair belge
-   Özel sağlık sigortası
4) Adli sicil kaydı ( Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
5) Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge 
 
*Uzatma Başvurusu İçin İstenilen Belgeler
Kendisinden;
1) İkamet İzni Başvuru Formu
2) Pasaport veya yerine geçen belgenin ve fotokopisi
3) Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
4) İki (2) adet fotoğraf / Son altı (6) ay içerisinde çekinilmiş biyometrik
5) Evli olduklarını gösterir belge
 
Destekleyiciden;
1)Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
2)Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
3) Tüm aile bireylerinin kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
-  İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’ de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
-  Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
Sosyal Güvenlik  Kurumuna genel sağlık sigortası olmak için yapılan başvuruya dair belge
-   Özel sağlık sigortası
4)Adli sicil kaydı ( Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli makamlarından alınabilir.)
5)Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge 


Lisans Öğrenci İkamet İzni İçin Talep Edilecek Belgeler
 
*İlk Başvurusu İçin İstenilen Belgeler
1) İkamet İzni Başvuru Formu
2) Pasaport veya yerine geçen belgenin ve fotokopisi
3) Dört (4) adet fotoğraf / Son altı (6) ay içerisinde çekinilmiş biyometrik
4) Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
    (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)
5) Öğrenci Belgesi
6) Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilen kaydıyla Türkiye’ deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahütneme
7) Gerçek sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
- İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’ de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
-    Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
-   Sosyal Güvenlik  Kurumuna genel sağlık sigortası olmak için yapılan başvuruya dair belge
-   Özel sağlık sigortası
 
*Uzatma Başvurusu İçin İstenilen Belgeler
1) İkamet İzni Başvuru Formu
2) Pasaport veya yerine geçen belgenin ve fotokopisi
3) Önceki ikamet izni belgesinin ibrazı
4) İki (2) adet fotoğraf / Son altı (6) ay içerisinde çekinilmiş biyometrik
5) Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
    (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
6) Öğrenci Belgesi
7) On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahütname
8) Gerçek sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
- İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’ de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
-    Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
-   Sosyal Güvenlik  Kurumuna genel sağlık sigortası olmak için yapılan başvuruya dair belge
-   Özel sağlık sigortası


 

Kayıt: 16.9.2015
Güncelleme:12.10.2017
Paylaş
WS05